Sıhhi Tesisat

Verimli - Güvenilir - Olağanüstü

Temiz Su

Kullanım suyunun dağıtımı,depolanması ve basınçlandırılması
Sıcak suyun elde edilmesi,dağıtılması ve basınçlandırılması

Pis Su

Kullanılan suyun oluşturduğu atık suyun toplanması ve terfi edilmesi

Endüstriyel Mutfak

Mutfak tesisatları ve makine bağlantıları, pis suyun toplanması.
Katı pislikler ve yağ ayırıcı sistemler.


Hiçbir projeniz Mutlak Mühendislik için çok büyük veya küçük değil. Ön görüşme ayarlamak için hemen arayın