Temiz Su ve Atık Su Arıtma Sistemleri

Uzman iş ortaklarımız ile firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda;

Su ve atık su arıtma sektörü ile ilgili mühendislik, proje, imalat, uygulama, teknik hizmet ve her türlü malzeme temini sağlamaktayız.


Temiz Su Arıtma Sistemi


Endüstriyel proseslerin çoğunluğunda su en önemli faktörlerden bir tanesidir. Suyun istediğimiz özelliklerde temizlikte olması üretimini sağladığımız ürünün kalitesinin artmasına ya da azalmasına sebebiyet verebilir. Yumuşak Su, Reverse Osmoz gibi saflaştırılmış su ihtiyaçlarınız için çözüm üretmekteyiz. Prosesteki ihtiyaçlarınıza yönelik çözümlerimiz için bizimle irtibata geçin.


Atık Su Arıtma Sistemi

Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için uygulanan fiziksel kimyasal ve biyolojik proseslerin birini ya da birkaçını kapsamaktadır. Atıksu içindeki kirleticilerin uzaklaştırılması amacı ile atıksu karakterine göre birincil, ikincil ve ileri arıtma yöntemleri kullanılır. Birincil arıtma, atıksudaki yüzen ve çökebilen katı maddelerin uzaklaştırılması işlemlerini kapsayan fiziksel arıtma ünitelerini içerir. Đkincil arıtma organik, maddelerin gideriminde kullanılan biyolojik ve veya kimyasal arıtma ünitelerini içerir. Đleri arıtma bu işlemlere ilaveten ikincil arıtmada giderilmeyen kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılan prosesleri kapsar.

Hiçbir projeniz Mutlak Mühendislik için çok büyük veya küçük değil. Ön görüşme ayarlamak için hemen arayın